Oosthuizen, I., and J. van der Walt. “Opvoedende Onderwysessensies Ter Bevordering Van Die ‘beste belang(e) Van Die kind’”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 56, no. 3&4, Dec. 2020, pp. 1-23, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/523.