Raath, A. . “Die Konfigurasie Van Politieke Enkapsulêre Verhoudinge En Publieke Kompetensieperke in Die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse Aanknopingspunte Vir Die Vroeë Reformatoriese Politieke Filosofie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 56, no. 1&2, July 2020, pp. 51-80, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/517.