Raath, A. “Die Reformatoriese Herinterpretasie Van Die Ephorale Ampsidee As Sinkretiese Konstitusionele Instelling in Die Antieke Spartaanse Politieke Lewe”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 55, no. 4, Dec. 2019, pp. 145-83, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/478.