Raath, A., and L. Prinsen. “Gadamer, ‘inheemse gemeenskappe’ En Historistiese Tekste”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 54, no. 4, Jan. 2019, pp. 139-65, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/436.