van der Walt, B. J. “Christelike Konfessies, Getuienisse En credo’s: Aan Watter Lewensbeskoulik-Filosofiese Kriteria Behoort Nuwe Formulerings Te Beantwoord?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 54, no. 3, Jan. 2019, pp. 65-87, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433.