Raath, A. “Nostalgiese Kommunitarisme, Die Nuwe Absolutisme En Kantaantekeninge by Die Opkomende Neo-Aristoteliese Politieke Filosofie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 54, no. 3, Jan. 2019, pp. 43-63, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/432.