Raath, A. “Wysgerige Kanttekeninge by H.J. Van Eikema Hommes Se Regsbeginsel-Teorie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 53, no. 1, June 2017, pp. 59-90, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/418.