van der Walt, B. J. “Die Godsdienstig-Teologiese En Filosofiese Konteks Van Die Negentiende-Eeuse Réveil in Nederland”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 52, no. 2, July 2016, pp. 227-50, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/398.