“Regs- En Staatsosiologiese Grondslae Van Politokratiese Kommunitarisme: ’n Gesprek Oor Enkele Aspekte Van Die Meta-Etiese Historisme in Die Afrikaanse Politieke En Regsliteratuur”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 52, no. 1, May 2016, pp. 55-90, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391.