van der Walt, B. J. “Semi-Mistieke Spiritualiteit by Johannes Calvyn En by Abraham Kuyper: Die Invloed Daarvan Tot Vandag”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 51, no. 3, Sept. 2015, pp. 99-124, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/380.