Hunt, S. A. “Die Ses Uit Sigar: Oor Die Karakterisering Van Die Mans Van Die Samaritaanse Vrou in Die Johannesevangelie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 50, no. 3, Aug. 2014, pp. 97-110, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/349.