Olivier, H., and E. Olivier. “Tuisonderwys: ? Uitdagende Alternatief Vir Hoofstroomonderwys in Suid-Afrika1”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 49, no. 4, Dec. 2013, pp. 237-74, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/333.