van der Walt, B. J. “Sewe Eeue Neo-Thomistiese Denke: ’n Uitdaging Vir Die Wysgerige Historiografie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 49, no. 4, Dec. 2013, pp. 187-06, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/331.