van der Walt, B. J. “Goddelike Voorsienigheid in Die Denke Van Die ‘doctor angelicus’: Hoe Om Die Verhouding God-Mens Christelikfilosofies Te Verstaan”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 49, no. 1-2, May 2013, pp. 205-42, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/313.