van der Walt, B. J. “Die Religieuse Rigting Van Die Denke Van Thomas Van Aquino (1224/5-1274) En Die Betekenis Daarvan Tot Vandag”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 48, no. 1-2, June 2012, pp. 223-49, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/284.