van der Walt, B. J. “Die Invloed Van Die Aristoteliesskolastieke Filosofie Op Die Dordtse Leerreëls (1619): ? Christelik-Filosofiese Analise”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 48, no. 1-2, June 2012, pp. 91-110, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/279.