Kokt, D., and L. O. K. Lategan. “Die Ontwerp Van ? Etiek Vir Dienslewering”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 47, no. 3 - 4, Dec. 2011, pp. 271-9, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/273.