Verster, P. “? Christosentriese Benadering Deur Die Kerk Tot Die Krisis Wat Deur Armoede En Vigs Meegebring Word”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 47, no. 1, Apr. 2011, pp. 117-31, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/255.