Stoker, P. H. “Calvyn En Die Natuurwetenskappe”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, Sept. 2010, pp. 75-96, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/246.