Lategan, L. O. K. “Calvyn Oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne Vir Die Etiek En Pastoraat?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, Sept. 2010, pp. 55-74, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/244.