van der Walt, J. L., F. J. Potgieter, and C. C. Wolhuter. “Positiewe Dissipline in Die Hande Van Die Opvoeder”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, no. 1, Apr. 2010, pp. 145-68, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/237.