van der Walt, B. J. “Die Dood En Daarna ’n Verkenning Van Enkele Standpunte Binne Die Teologiese En Filosofiese Reformatoriese Denke”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 45, no. 1 - 2, June 2009, pp. 251-85, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/173.