van der Walt, J. L., C. C. Wolhuter, and F. J. Potgieter. “Sosiale Kapitaalskepping Deur Middel Van Die Suid-Afrikaanse Beleid Oor Godsdiens in Die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 45, no. 1 - 2, June 2009, pp. 213-29, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/171.