van der Walt, J. L. “Hoe Ons Sin Maak Van Die Opvoedingswerklikheid”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 39, no. 3 - 4, Jan. 2003, pp. 87-106, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/16.