Verster, P. “Selfbemagtiging As Instrument in Die Bestryding Van Armoede”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 44, no. 3 - 4, June 2008, pp. 115-29, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/153.