Verster, P. “Tussen Modernisme, Postmodernisme En Nuwe Realisme: ’n Uitweg Vir Die Christelike Teologie?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 43, no. 1 - 2, Jan. 2007, pp. 125-36, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/121.