[1]
M. Diedericks and M. Diedericks, “Verdieping van die begrip ’tradisie’ in Christelike onderwys vanuit HG Stoker se insigte”, TCW/JCS, vol. 59, no. 3&4, pp. 165 - 185, Jan. 2024.