[1]
J. L. van der Walt and J. de Klerk, “Die Effektiwiteit van die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte vir Verbetering?”, TCW/JCS, vol. 42, no. 1-2, pp. 175-193, Jan. 2006.