[1]
P. Verster, “Jesus die Here: ’n Apologetiese Beskouing van die Uniekheid van Jesus Christus in vergelyking met Godsdiensfigure”, TCW/JCS, vol. 41, no. 3-4, pp. 119-138, Jun. 2005.