[1]
I. Oosthuizen and J. van der Walt, “Opvoedende onderwysessensies ter bevordering van die ‘beste belang(e) van die kind’”, TCW/JCS, vol. 56, no. 3&4, pp. 1-23, Dec. 2020.