[1]
A. . Raath, “Die konfigurasie van politieke enkapsulêre verhoudinge en publieke kompetensieperke in die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse aanknopingspunte vir die vroeë Reformatoriese politieke filosofie”, TCW/JCS, vol. 56, no. 1&2, pp. 51-80, Jul. 2020.