[1]
A. Raath, “De Pracktijk der Godzaligheid. Studies over "De pracktyke ofte offeninghe der godtzaligheydt" 1620 van Lewis Bayly: Resensie van die werk van W.J. op ’t Hof & F.W. Huisman”, TCW/JCS, vol. 52, no. 2, pp. 297-299, Dec. 2019.