[1]
A. Raath, “Die Reformatoriese herinterpretasie van die ephorale ampsidee as sinkretiese konstitusionele instelling in die antieke Spartaanse politieke lewe”, TCW/JCS, vol. 55, no. 4, pp. 145-183, Dec. 2019.