[1]
B. J. van der Walt, “Christelike konfessies, getuienisse en credo’s: Aan watter lewensbeskoulik-filosofiese kriteria behoort nuwe formulerings te beantwoord?”, TCW/JCS, vol. 54, no. 3, pp. 65-87, Jan. 2019.