[1]
A. Raath, “Wysgerige kanttekeninge by H.J. van Eikema Hommes se regsbeginsel-teorie”, TCW/JCS, vol. 53, no. 1, pp. 59-90, Jun. 2017.