[1]
B. J. van der Walt, “Die godsdienstig-teologiese en filosofiese konteks van die negentiende-eeuse Réveil in Nederland”, TCW/JCS, vol. 52, no. 2, pp. 227-250, Jul. 2016.