[1]
“Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme: ’n Gesprek oor enkele aspekte van die meta-etiese historisme in die Afrikaanse politieke en regsliteratuur”, TCW/JCS, vol. 52, no. 1, pp. 55-90, May 2016.