[1]
B. J. van der Walt, “Semi-mistieke spiritualiteit by Johannes Calvyn en by Abraham Kuyper: Die invloed daarvan tot vandag”, TCW/JCS, vol. 51, no. 3, pp. 99-124, Sep. 2015.