[1]
B. J. van der Walt, “Sewe eeue neo-Thomistiese denke: ’n Uitdaging vir die wysgerige historiografie”, TCW/JCS, vol. 49, no. 4, pp. 187-206, Dec. 2013.