[1]
J. L. van der Walt, F. J. Potgieter, and C. C. Wolhuter, “Positiewe Dissipline in die Hande van die Opvoeder”, TCW/JCS, no. 1, pp. 145-168, Apr. 2010.