[1]
B. J. van der Walt, “Die Dood en Daarna ’n Verkenning van Enkele Standpunte binne die Teologiese en Filosofiese Reformatoriese Denke”, TCW/JCS, vol. 45, no. 1-2, pp. 251-285, Jun. 2009.