[1]
P. Verster, “Die Etiek van die Christelike Sending”, TCW/JCS, vol. 45, no. 1-2, pp. 231-250, Jun. 2009.