[1]
J. L. van der Walt, C. C. Wolhuter, and F. J. Potgieter, “Sosiale Kapitaalskepping deur Middel van die Suid-Afrikaanse Beleid oor Godsdiens in die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling”, TCW/JCS, vol. 45, no. 1-2, pp. 213-229, Jun. 2009.