[1]
J. L. van der Walt, “Hoe Ons Sin Maak van die Opvoedingswerklikheid”, TCW/JCS, vol. 39, no. 3-4, pp. 87-106, Jan. 2003.