Diedericks, M. and Diedericks, M. (2024) “Verdieping van die begrip ’tradisie’ in Christelike onderwys vanuit HG Stoker se insigte”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 59(3&4), pp. 165 - 185. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/982 (Accessed: 14April2024).