Raath, A. (2024) “Tussen revolusionisme en pasifisme: Die ontplooiing van Reformatoriese verset in die sestiende eeuse Protestantisme”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 59(3&4), pp. 71 - 92. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/976 (Accessed: 14April2024).