Mentz, P. J. and van der Walt, J. L. (2006) “Van Bestuur na Leiding: Imperatief vir Ordelike Onderwys in ’n Veranderende Suid-Afrikaanse Onderwyslandskap”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 42(4), pp. 151-170. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/86 (Accessed: 19January2022).