van der Walt, J. L. and de Klerk, J. (2006) “Die Effektiwiteit van die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte vir Verbetering?”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 42(1 - 2), pp. 175-193. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/69 (Accessed: 19January2022).