Rens, J. A., van der Walt, J. L. and Vreken, N. J. (2005) “Waarde-opvoeding in Skole: Kan dit? Moet dit?”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 41(3 - 4), pp. 215-229. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/59 (Accessed: 19January2022).