Verster, P. (2005) “Jesus die Here: ’n Apologetiese Beskouing van die Uniekheid van Jesus Christus in vergelyking met Godsdiensfigure”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 41(3 - 4), pp. 119-138. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/55 (Accessed: 19January2022).